วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555


คลังข้อสอบ ป.1-ป.6 ครบทุกกลุ่มสาระ

ข้อสอบวัดผลประเมินผลการเรียนรู้นักเรียน ระดับชั้น ป.1-6 ครบทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ รวมทั้งข้อสอบประวัติศาสตร์ ข้อสอบพระพุทธศาสนา ข้อสอบแต่ละกลุ่มสาระมีหลายชุด ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องรวมไฟล์เข้าด้วยกันเพื่อให้สะดวกต่อการดาวน์โหลดข้อสอบค่ะ สำหรับขั้นตอนการดาวน์โหลดตามนี้เลยค่ะ :)
  1.  คลิกเลือกไฟล์ข้อสอบที่ต้องการ (จะลิ้งก์ไปเว็บฝากไฟล์)
  2. คลิกปุ่ม Download 
  3. กรอกรหัสพยัญชนะหรือตัวเลข ในช่องสี่เหลี่ยม
  4. คลิกปุ่ม Download อีกครั้ง
  5. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นต้องขยายไฟล์เสียก่อน โดยคลิกขวาที่ไฟล์ที่ดาวน์ไป จากนั้นคลิกที่ Extract Here ไฟล์ข้อสอบที่บีบรวมกันไว้ก็จะแตกขยายออกมาเป็นโฟลเดอร์ ดับเบิ้ลคลิกที่โฟลเดอร์ก็จะเจอข้อสอบหลายชุดในโฟลเดอร์นั้นๆ ค่ะ
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.6……  ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.6
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.6 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.6

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.5

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.5…… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.5
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.5 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.5

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.4

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.4
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.4 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.4

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.3

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.3
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.3ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3 ..
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3 ..
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.3 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.3

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.2

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.2
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.2ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.2 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ป.1

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาไทย ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบศิลปะ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบการงานฯ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.1
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบสุขศึกษาพละฯ ป.1 …… ดาวน์โหลดแนวข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.1

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

เพลง ชาติไทย


                                    เพลง ชาติไทย

ฉบับปัจจุบัน

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

วิธีแต่งเพลง

สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับคนที่อยากแต่งเพลง
ผมเข้าใจว่าบางคนฟังเพลงไปแล้ว อยากจะแต่งขึ้นมาด้วยใจรักษ์ บางคนอยาก
จะแต่งขึ้นมาให้กับวงของตนเอง บางคนอยากจะแต่งมอบให้คนพิเศษ หรือว่า
บางคนอยากจะแต่งประชดแฟนเก่า ก็สามารถทำได้นะครับ


วิธีการง่ายๆเลยมีดังนี้ครับ
1.คิดจุดมุ่งหมายของเพลง
เราจะแต่งเพลงเกี่ยวกับอะไร โครงเรื่องว่าอย่างไรบ้าง เอาไงดีน้อ.. คิดๆๆมัน
ไปเรื่อยๆตรงนี้ หรือที่เขาเรียกกันว่าการวางโครงเรื่องนั่นเอง

2.คิดทำนองเพลง 
ทำนองเพลงก็คงเข้าใจกันนะครับว่าคือสเกล เหมือนกับเพลงทั่วๆไป ทางภาษา
ของคนแต่งเพลงเค้าเรียกว่า "การทำเพลง" เพลงจะออกมาน่าฟังไ่ม่น่าฟังก็จะอยู่
ตรงนี้หละนะครับ

3.คิดเนื้อเพลง
โดยเฉพาะท่อน Hook ครับ ท่อน Hook คือท่อนที่เป็นใจกลางของเพลง เพราัะ
เราอาจจะสังเกตเห็นหลายๆเพลงที่เค้าเอามาทำเป็นเสียงรอสายกัน ท่อนนี้จะ้้เป็น
ท่อนที่เรียกง่ายๆว่าท่อนปล่อยของครับ แล้วจากนั้นลองคิดเนื้อคิดอะไรใส่ดูครับ

4.ร้องทบทวนอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนแปลงคำที่ไม่ลื่นหู
ที่แต่งๆมาบางคำในเพลง อาจจะทำให้ไม่ลื่นหู จำยาก ลองเปลี่ยนเป็นคำอื่นๆดูครับ
อาจจะทำให้คล้องจองและจำง่ายขึ้นก็ได้ครับ

5.การใส่คอร์ด
สำหรับใครที่เล่นกีร์ต้าหรือเปียโนเป็นอยู่แล้ว ก็สบายบรื๋อเลยครับตอนนี้ แต่หากว่า
ใครเล่นไม่เป็น ก็ต้องง้อคนเล่นเป็นใส่ให้แล้วนะครับ

6.การบันทึกเสียง
การบันทึกเสียงในที่นี้ หมายถึงการอัดทำนองเพลงและการร้องพอคร่าวๆไว้ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ลืม บางคนแต่งอย่างดีเลย แต่กลับลืม อันนี้เป็นวิธีทางการป้องกันครับ หรือหากว่า
ใครที่คิดว่าไม่ลืม ก็ไม่ต้องอัดก็ได้นะครับ แต่ผมแนะนำว่าการอัดเป็นการกระทำที่ดีที่สุด
เพราะเวลาเอาไปเสนอศิลปินหรือค่าย ก็สามารถนำตัวนี้ไปให้เค้าดูได้ครับ

 แค่นี้ก็จบวิธีการแต่งแล้วนะครับ

คำแนะนำในการแต่งเพลง
1.อย่าใช้คำที่มันรกหูรกตา
2.อย่าใช้คำที่มันผันคนละคีย์กับเพลง
3.อย่าพยายามใช้คำที่รุนแรง ส่อเสียด
4.อย่าใช้คำที่ลามก อาณาจาร หื่น
5.อย่ามีการซ้ำเนื้อร้องมากเกินไป

ส่วนสำคัญของเพลง จัดได้ดังนี้
1.บทนำของเพลง
2.ท่อนก่อน Hook
3.ท่อน Hook
4.ท่อนจากท่อน Hook หรือเรียกว่าท่อนสรุป
5.ท่อนลงท้าย

สำหรับโปรแกรมในการอัดเสียงก็มีมากมายเลยนะครับ ก็หาโหลดใช้กันได้ แนะแนวนิดนึง
1.Cool Edit Pro
2.Nero Wave Editor
3.Sound Forge
4.Cubase
5.Neundo
6.Adobe Audition